Cat

Cat-kommandoen (forkortelse af “sammenkædet”) er en af ​​de mest anvendte kommandoer i Linux / Unix, Apple Mac OS X-operativsystemer. Cat kommandoen giver os mulighed for at oprette enkelte eller flere filer, se indeholdet af en fil, sammenkæde filer og omdirigere output til terminal eller filer. Når du vil oprette en fil, er det tit hurtigere at bruge cat istedet for Nano.

Cat kommandoen bruges til:

Vise tekstfil på skærmen

Lidt om filsystemet og terminalen

Oprete en ny tekstfil med cat

Sammenkædning af filer

Vise tekstfil på skærmen

For eksempel viser følgende kommando indholdet af filen /etc/issue i terminalen.

$ cat /etc/issue

 

Systemdækkende filer. For eksempel viser /proc/cpuinfo oplysninger om CPU'en på systemet - specifikt dens mærke, model, antal kerner, hastighed, CPU-flag osv.

$ cat /proc/cpuinfo

Klik her for at se output

 

På lignende måde giver /proc/meminfo information om den primære hukommelse eller RAM på systemet. Det giver også yderligere statistikker, som hvor meget hukommelse der bruges, fri hukommelse osv.

$ cat /proc/meminfo

Klik her for at se output

 

Hvis du vil se alle de kernelmoduler, der er indlæst, skal du se på filen /proc/modules

$ cat /proc/modules

Klik her for at se output

 

For at se alle filsystemer der understøttes på dit system, skal du bruge kommandoen /proc/filesystems

$ cat /proc/filesystems

Klik her for at se output

 

Hvis filen er for stor til at passe i terminalen, og teksten ruller ned med høj hastighed, så du ikke kan nå at læse teksten, ja så er der en løsning på dette problem. Så bruger vi less. Kommandoen dmesg som bruges til at skrive kernebeskederne ud i Linux og andre Unix-lignende operativsystemer til standardoutput (som er standard i terminalen) bruger vi følgende kommando.

$ cat /var/log/dmesg | less

 

 

Kort intro til cat kommando.

 

 

Lidt om filsystemet og terminalen

I Linux er filsystemet kernekortet, hvor operativsystemet gemmer filer i den permanente hukommelse. Filsystemet styrer måden, hvorpå data struktureres og styres inde i maskinen.

Selv Linux betragter harddisken som data. Det har ike et drev, ligesom windows har C-drev, E-drev osv.

Men Linux har et hjemmekatalog som Windows har 'Min computer eller denne pc.' Linux gemmer alle operativfiler i rodmappen. I hjemmekataloget kan Linux-brugere oprette filer ved hjælp af terminal eller shell kommandoer.

Oprettelse af en fil inde i din Linux-maskine er det første trin for at lade Linux vide, at du ved, hvordan du styrer Linux, og at du har kontrol over filsystemer.

I denne vejledning vil du lære funktionaliteterne i Linux filsystemet, og hvordan man opretter filer i Linux ved hjælp af terminalkommandoer.

Cat kommandoen bruges til at oprette enkelte eller flere filer. Det giver brugerne mulighed for at sammensætte i en kæde eller en række filer. Cat-kommando kan oprette eller vise filer fra det lokale bibliotek. Det kan se enkelte eller flere filer. Det kan også sortere filer ud fra indholdet i flere filer.

For at bruge cat kommandoen, skal du åbne terminalen i din programvælger, eller du kan trykke på Ctrl+Alt+T fra dit tastatur. Normalt tildeles terminalen på hjemmeplacering. Så de filer, du opretter ved hjælp af cat kommandoen, gemmes i hjemmekataloget. Du kan bruge pwd kommandoen i din terminal til at kontrollere, hvor terminalen er tildelt.

Oprettelse af fil ved hjælp af cat kommandoen

Normalt opretter cat en tom fil, men det er der også en løsning på. Nu tar vi først en tom fil med følgende kommando.

$ cat > fil1.txt

Slå derefter enter .Du gemmer den med Ctrl+d

For at se at den er blevet oprettet udfører du følgende kommando

$ ls -lh fil1.txt

 

Nu skal vi prøve at tilføje noget til en fil med følgende kommando.

$ cat > fil2.txt

Slå derefter enter, og skriv så noget, i det her tilfælde skriver jeg: (Dette er så fil 2), slå enter igen, og gem med Ctrl+d

For at se filen udfører jeg så følgende kommando.

$ cat fil2.txt

Hvis fil2.txt ikke findes, opretter kommandoen den. Ellers vil den overskrive filen.

 

I stedet for at vise output til stdout (på skærmen) kan du omdirigere det til en fil.

Følgende kommando kopierer indholdet af fil1.txt til fil2.txt vha. Operatøren (>): (som betyder omdirigeringsfunktion).

$ cat fil1.txt > fil2.txt

For at se filen udfører jeg så følgende kommando.

$ cat fil2.txt

Som vi kan se er inholdet fra fil1.txt til fil2.txt blevet kopieret. Hvis der var noget tekst i forvejen i fil2.txt bliver det overskrevet.

 

Følgende kommando kopierer og tilføjer indholdet af fil2.txt til fil3.txt vha. dobbelt operatøren (>>).

$ cat fil2.txt >> fil3.txt

Lad os så se på indholdet af fil3.txt med følgende kommando.

$ cat fil3.txt

Så kan vi se at indholdet fra fil2.txt nu er blevet kopieret og tilføjet over i fil3.txt, uden at indholdet i fil3.txt er slettet

 

Sammenkædning af filer

Når du overfører to eller flere filnavne som argumenter til cat, vil indholdet af filerne sammenkædes. cat læser filerne i den sekvens, der er angivet i dens argumenter, og viser filens indhold i den samme sekvens.

For eksempel læser følgende kommando indholdet af fil1.txt og fil2.txt kombineret fil og viser resultatet i terminalen

$ cat fil1.txt fil2.txt

 

Du kan sammenkæde to eller flere tekstfiler og skrive dem til en fil.

Den følgende kommando sammenkæder indholdet af fil1.txt og fil2.txt og skriver dem til en ny fil kombineretfil.txt vha. Operatøren (>)

$ cat fil1.txt fil2.txt > kombineretfil.txt

Lad os så se på indholdet af kombineretfil.txt med følgende kommando.

$ cat kombineretfil.txt

Hvis filen kombineretfil.txt ikke findes, opretter kommandoen den. Ellers vil den overskrive filen.

For at sammenkæde indholdet af fil1.txt og fil2.txt og tilføje resultatet til fil3.txt bruges (>>) operatoren:

$ cat fil1.txt fil2.txt >> fil3.txt

Lad os så se på indholdet af fil3.txt med følgende kommando.

$ cat fil3.txt

Hvis filen ikke findes, oprettes den.

 

 

Alle eksempler er uført i, PCLinuxOS.