Linux df kommando med eksempler

 

Denne vejledning er om brug af df, en Linux kommando til rapportering af filsystemets diskpladsforbrug. Eksempler på visning af ledig diskplads, visning i menneskeligt læsbart format, visning af filsystemtyper og inklusive og eksklusive specifikke filsystemtyper.

Hvad er df kommandoen i Linux

Kommandoen df er et kommandolinjeværktøj til rapportering af brug af filsystemets diskplads. Det kan bruges til at vise den frie plads på en Linux computer og til at forstå de filsystemer, der er monteret. Det understøtter visning af brug i byte, megabyte og gigabyte. Det understøtter også at inkludere og ekskludere bestemte filsystemtyper fra output.

Når df bruges uden noget argument, vil df kommandoen vise oplysninger om alle monterede filsystemer.

$ df

 • Filsystem - Navnet på filsystemet
 • 1k-blokke - Størrelsen på filsystemet i 1K blokke
 • Brugt - Den anvendte plads på diske og partitioner
 • Tilb - Den tilgængelig plads der er tibage på diske og partitioner
 • Brug - Procentdel af brugt plads på diske og partitioner
 • Monteret på - Det katalog, som filsystemet er monteret på

 

Hvis du kun vil få vist oplysninger om et specifikt filsystem, skal du give dets navn eller monteringspunktet til kommandoen df

For at vise den disponible plads på filsystemet, der er monteret i systemrootmappen (/)

$ df /

 

Vis brug af diskplads i menneskeligt læsbart format

Opplysninger opgives normalt i bytes på de fleste computere, som slet ikke er læsbare, fordi vi er i en vane med at læse størrelserne i megabyte, gigabyte osv., da dette gør det meget lettere at forstå og huske, og det gør vi så bod på nu med følgende kommando.

$ df -h

Vis oplysninger om al brug af filsystemets diskplads

For at få vist oplysninger om al brug af filsystemets diskplads, udfør følgende kommando

$ df -a

 

Vis oplysninger filsystemtypen

For at vise filsystemtypen, vælg flaget -T. Dette får en ny kolonne til at blive føjet til output, der viser filsystemtype.

$ df -T

 

Vis ledig plads og monteringspunkt for home

For at se ledig plads og monteringspunktet for home, indtast følgende

$ df -hT /home

 

vis kun specifikke filsystemtyper

For kun at vise specifikke filsystemtyper med flaget -t efterfulgt af filsystemtypen.

$ df -t ext4

 

Vis filsystem tilhørende fil

Hvis der gives et filnavn som argument til df kommandoen, vises filsystemet, som filen befinder sig i.

$ df md5sum

 

Få vist det totale forbrug - brugt - tilbage

For at få vist dette skal flaget --total tilføjes til df.

$ df --total

 

df kan vise pladsudnyttelse i MB (1000 * 1000) og M (1024 * 1024)

$ df -BM

$ df -m

$ df -BMB

Vis diskbrug i GigaByte (GB)

Du kan enten bruge flaget -BG eller menneskelig læsbart -h flag for at få vist plads i Giga Byte.

$ df -BG

 

Vis forbrug af inoder

Når flaget -i bruges, udskriver df kommandoen oplysninger om filsystemets inode forbrug

Kommandoen nedenfor viser oplysninger om inoder på filsystemet monteret i systemrootmappen / i menneskeligt læsbart format.

$ df -ih /

Når -i flaget bruges, inkluderer hver linje i output følgende kolonner:

 • Filesystem - Navnet på filsystemet
 • Inoder - Det samlede antal inoder på filsystemet
 • IBrugt - Antallet af brugte inoder
 • IFri - Antallet af frie (ubrugte) inoder
 • IBrug - Procentdel af brugte inoder
 • Monteret på - Det bibliotek, som filsystemet er monteret på

 

Oplysninger om df kommandoen

Du kan få hjælp ved at skrive df --help i terminalen. Den viser en liste over tilgængelige indstillinger, der bruges med df kommandoen.

Eksempler herunder:

 • -a, --all - medtag pseudo- dobbelte samt utilgængelige filsystemer
 • -B, --block-size=STØR - lock-size=STØR skalér størrelser med STØR før de udskrives. F.eks. vil "-BM" udskrive størrelser i enheder af 1.048.576 byte
 • -h, --human-readable - skriv størrelser som potenser af 1024 (f.eks. 1024M)
 • -H, --si - udskriv størrelser i potenser af 1000 (f.eks. 1,1G)
 • -i, --inodes - skriv inodeinformation i stedet for blokforbrug
 • -k - som --block-size=1K
 • -l, --local vis kun lokale filsystemer
 • --no-sync - kør ikke sync før hentning af forbrugsinfo (standard)
 • --output[=FELTLISTE] - rug uddataformatet defineret af FELTLISTE, eller udskriv alle felter hvis FELTLISTE er udeladt
 • -P, --portability - brug POSIX-format for uddata
 • --sync - kør sync før hentning af forbrugsinfo
 • --total - udelad alle elementer som ikke er væsentlige hvad angår tilgængelig plads og udskriv et samlet ta
 • -t, --type=TYPE - vis kun filsystemer af typen TYPE
 • -T, --print-type - vis filsystemtype
 • -x, --exclude-type=TYPE - vis kun filsystemer som ikke er af typen TYPE
 • -v - (ignoreres)

 

 

Alle eksempler er uført i, PCLinuxOS.